CV

Tegnsprogstolk Riinette Askgaard

 

Erfaringsgrundlag

 

 

"Den der opfatter sig som færdiguddannet er ofte mere færdig end uddannet"

af Poul Jørgensen

 

Med mere end 20 års erfaring indenfor tegnsprogstolkning har jeg igennem årene lært meget, gjort mig mange erfaringer og deltaget i mange kurser. Listen til højde er på ingen måder fuldstændig, men lang nok tl at give en fornemmelse af min uddannelsesmæssige baggrund.

 • Eksamineret tegnsprogstolk, Danmark
 • Eksamineret tegnsprogstolk, Østrig
 • Cand. Scient. Soc.
 • Tolkeadministrator, CFD Tolkebooking
 • Fjerntolk
 • Skrivetolk
 • Optaget i Rigspolitiets tolkearkiv og godkendt af Justitsministeriet tl at tolke i retten
 • Tolk på Tegnsprogskanalen (DR / TV2)
 • Fagspecifikt kursus for uddannede tolke (opgraderingskurset)
 • Tolkning til internationale tegn, Amsterdam
 • Tolkning af musik og teater, Amsterdam

Nyeste projekt

 

Valgt som formand for brancheforeningen for leverandører af dansk tegnsprogstolkning.

DB-tolkene

 

 

Jeg har i flere år været en del af en kollegagruppe, der sammen løser en masse tolkeopgaver. Derudover superviserer vi hinanden og har løbende faglige og ikke mindst etiske diskussioner i forhold til de udfordringer, vores fag står overfor.

Kirstine Højme Lambert

 

 

Gitte Bjerre

Braae

Charlotte

Dohm

 

 

 

Vibe

Michelsen

 

 

Strandvejen 5

4600 Køge

Ring:

5131 2969