Tolkning

Tegnsprogstolk Riinette Askgaard

HAR DU   BRUG

FOR EN

TOLK?

Ring / skriv

svarer hurtigt

Ring / SMS

5131 2969

Tolkeformer, jeg er uddannet eller certificeret til:Som uddannet tegnsprogstolk kan jeg tolke til og fra dansk tegnsprog. Derudover kan jeg ...taktil-tolke til døvblindblevne

taletolke til døvblindblevne

fjerntolke via diverse platforme

retstolke, da jeg er registreret på politiets tolkeoversigt

skrivetolke til Ipad

synsbeskrive både hverdagen og film / teater

performancetolke musik og teater

tolke kirkelige handlinger

haptiske signaler

Tolken benyttede sig i sin budskabsformidling bl.a. af både kondensering og eksplicitering. Tolken gengav i det hele taget budskabet loyalt og overensstemmende, og havde tydeligvis en solid baggrundsviden og et kendskab til de emner, mødet omhandlede

(citat fra tilsynsrapport bestilt af Den Nationale Tolkemyndighed, 2017)

Strandvejen 5

4600 Køge

Ring:

5131 2969