CV

Tegnsprogstolk Riinette Askgaard


Erfaringsgrundlag"Den der opfatter sig som færdiguddannet er ofte mere færdig end uddannet"

af Poul Jørgensen


Med mere end 20 års erfaring indenfor tegnsprogstolkning har jeg igennem årene lært meget, gjort mig mange erfaringer og deltaget i mange kurser. Listen til højde er på ingen måder fuldstændig, men lang nok tl at give en fornemmelse af min uddannelsesmæssige baggrund.

 • Eksamineret tegnsprogstolk, Danmark
 • Eksamineret tegnsprogstolk, Østrig
 • Cand. Scient. Soc.
 • Tolkeadministrator, CFD Tolkebooking
 • Fjerntolk
 • Skrivetolk
 • Godkendt af Justitsministeriet til at tolke i retten
 • Tolk på Tegnsprogskanalen (DR / TV2)
 • Fagspecifikt kursus for uddannede tolke (opgraderingskurset)
 • Underviser i tolkning for døvblinde
 • Tolkning til internationale tegn, Amsterdam
 • Tolkning af musik og teater, Amsterdam

Nyeste projekt


Valgt som formand for brancheforeningen for leverandører af dansk tegnsprogstolkning.

DB-tolkeneJeg har i flere år været en del af en kollegagruppe, der sammen  løser en masse tolkeopgaver. Derudover superviserer vi hinanden og har løbende  faglige og ikke mindst etiske diskussioner i forhold til de udfordringer, vores fag står overfor.

Kirstine Højme LambertGitte Bjerre

Braae

Charlotte

Dohm
Vibe

MichelsenStrandvejen 5

4600 Køge

Ring:

5131 2969